Κτήματα γάμου
Συμφωνία γεύσεων  - Ποιότητα συστατικών

Ρώτησαν κάποτε ένα επιφανέστατο Έλληνα ηθοποιό, τι θυμάται περισσότερα από τους γάμους που παρευρέθηκε & απάντησε : Το φαγητό !
Η « V.i.p. Catering », θεσπίζει μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της, διότι αντιμετωπίζει τον κάθε πελάτη, ως κάτι περισσότερο από πελάτη.